Начало

Фирма „Геомар Проджект“ ЕООД е сравнително млада фирма, развиваща своята дейност в областта на строителството и градоустройството. Тя е следствие и продължение на придобития дългогодишен опит във водещи компании в областта на  строителството, като „Ирис Интернешънъл“ АД - България , „Команс 2000“ АД - България, „Телелинк“ АД - България , „Минстрой Холдинг“ АД - България, „VAN ELK Ltd - САЩ , „BAUTECH BUL Ltd - Германия. Специалистите във фирмата има дългогодишен опит в изграждането на сгради и съоръжения с обществено предназначение, както и обекти от техническата инфраструктура на Република България. Специалистите на фирмата са вземали участие в  организацията и изпълнението на цялостния процес в строителството - от пред проектни проучвания, проектиране, строителство и въвеждане на обектите в експлоатация. Амбицията на фирмата е да продължава и развива придобития опит и квалификация, за да може да изпълнява качествено коректно и в срок поетите ангажименти към своите клиенти.

Copyright  geomarproject.com © 2016. All Rights Reserved.